byznys inovace: ať odpovědné podnikání pomáhá - i vám

Foto článku

Byznys a společenská témata mohou být inspirací i klíčem k řešení. Pojďme společně tyto souvislosti prozkoumat a najít směr, jak a kam dál.

Hledáme taková řešení, která naplňují koncept win-win a spoléhají na to, že čím úspěšnější bude řešení z pohledu byznysu, tím více pomůže svému okolí a svým zákazníkům. Naplňujeme tak přístup, ztvárněný sloganem “Improving Life while Improving Business”.

Nastavíme společensky odpovědné aktivity vaší firmy, tak aby byly přínosné pro společnost i pro váš byznys.

co spoluprací s námi získáte?

další rozměr vaší konkurenční výhody
další rozměr vaší konkurenční výhody

Společenská témata mohou být inspirací pro inovace. A inovace mohou mít významný společenský dopad. Budeme společně hledat takové nastavení projektů, které se stane součástí vaší konkurenční výhody. 

pomůžeme s "úklidem" v současných projektech
pomůžeme s "úklidem" v současných projektech

Pomáháte tam, kde vám okolí říká, že “se to má”? Jsou projekty v souladu s tím, v čem podnikáte? Čemu jako profesionálové nejlíp rozumíte? Odpovědi znáte. Jen vám dosud nikdo nepoložil některé otázky. Zkusme to spolu.

naučíme “CSR” pomáhat vašemu byznysu
naučíme “CSR” pomáhat vašemu byznysu

Budeme vám klást "dobré otázky" pro správné strategické zacílení a smysluplný a měřitelný přínos vašich programů. Publicita v médiích není všechno - projekty musí dávat smysl pro vnější prostředí i pro váš byznys. 

vytvoříme obsah, který bude radost komunikovat
vytvoříme obsah, který bude radost komunikovat

Promyšlené, měřitelné, účinné aktivity, propojující byznys a společenský přínos, jsou základem dobrého příběhu. Někdo říká, že dobrý obsah o sobě dá vědět sám. Nedá. Pomůžeme vám takový obsah vytvořit a komunikovat.

když se dáme do práce

Náš přístup vyznává strategické pojetí zodpovědného podnikání a propojení potřeb byznysu s dopadem na vnější stakeholdery. Respektujeme však zároveň, že řada klientů chce zachovat i klasický přístup a projekty "tradičního“ CSR. Pomůžeme vám uvést je do souladu s prioritami a strategickým zaměřením byznysu.  
 
Budeme se dívat na váš byznys “zvenku”, z jiného úhlu. Klást správné otázky. Nabízet smysluplná řešení. Oceníme vaši připravenost poskytovat odpovědi, které nám umožní poskytnout kvalitní službu. Klienta mnohdy překvapí, co všechno podstatného jeho byznys přináší, aniž by o těchto přínosech uvažoval jako o “CSR”. 
 
Nabízíme vám celou škálu na míru šitých řešení, která lze dle potřeby různě kombinovat či uskutečňovat v návaznosti:

 

analýza výchozího stavu

Analyzujeme současný stav aktivit v oblasti zodpovědného podnikání, ekologické a sociální udržitelnosti a součinnosti s vnějším prostředím.

zmapování zájmů stakeholderů

Identifikujeme klíčové interní i externí zainteresované skupiny (“stakeholdery“), jichž se podnikání firmy dotýká.

identifikaci příležitostí a rizik

Najdeme rizika a příležitosti pro strategické pojetí zodpovědného podnikání napříč pomyslným řetězcem vytváření hodnoty ve firmě.

návrh a zavedení strategie

Navrhneme strategii a vhodné postupy i nástroje pro její zavedení, hodnocení a měření. Důraz přitom klademe na dopad (“impact”) na vnější prostředí i na byznys.

návrh komunikace k zaměstnancům

Pomůžeme přijetí a porozumění navržené strategie managementem a zaměstnanci (např. formou interaktivních školících modulů, vhodně doplňujících nástroje interní komunikace).

měření úspěšnosti a reporting

Připravíme podklady a postupy pro měření i reporting (viz. požadavky na tzv. nefinanční reporting korporací dle směrnice 2014/95/EU).

konzultace a školení...

Rádi byste ve své firmě zavedli “CSR”, ale v tuhle chvíli si nejste jisti, jakou cestou se vydat? Potřebujete se poradit, jak k problematice odpovědného podnikání vůbec přistupovat (a jak se dá propojit s kvalitní komunikací vaší firmy)? Rádi vás tímto světem provedeme.

případové studie

mikrogranty - Pomáháme s Providentem

Případová studieCSR/konzultace | Komunikace obsahu

konference Inovace výuky

Případová studieKomunikace obsahu

Zdravá abeceda - výživa dětí

Případová studieCSR/konzultace | Shared Value

Zajímá vás, jak své stávající projekty komunikovat? Jsme na to připraveni a rádi vám pomůžeme.

každá spolupráce začíná kontaktem