Případové studie > Zdravá abeceda - výživa dětí

Foto článku

Zdravá abeceda - výživa dětí

CSR/konzultace | Shared Value

Hlas v telefonu volající z neznámého čísla pravil: Dobrý den, já jsem Marcela, asistentka generálního ředitele Danone. Můj šéf o vás četl ve Financial Times – jak jste zaváděli a vymýšleli tu DMSku… a chtěl by s vámi mluvit o našem CSR...

4

tématické okruhy s detailně popsanou metodologií a pomůckami

25

program disponuje sítí 25 expertů, lektorů a metodiků

15%

více než 15 % školek v ČR využívá koncept Zdravé abecedy

Příležitost - výchozí stav

Klient realizoval řadu CSR aktivit vycházejících z tradičních projektů. S ohledem  na povahu a rozsah svého byznysu – i s ohledem na mezinárodní aktivity – však poptával strukturovaný audit a návrh CSR strategie, případně návrh konkrétních programů, které by naplňovaly koncept udržitelného rozvoje a byly v souladu s prioritami globální firmy.  

Strategie – Zvolené řešení

Po řadě workshopů a jednání se zaměstnanci, byla vypracována strategie různých oblastí rozvoje a průniků společenských témat a byznysu klienta. Bylo jich několik, ale jen jedna veřejně dostupná – tedy taková, se kterou klient sám veřejně spojil své jméno.

Tímto klíčovým společenským tématem byla výživa, konkrétně pak zdravá výživa a její přínos k boji s obezitou dětí. Toto téma je velmi relevantní a zároveň podložené tvrdými daty – tedy  problém, jeho rozsah a možné cesty řešení jsou poměrně detailně popsány. Klient je zároveň společností, která se celosvětově a dlouhodobě  problematice výživy věnuje – jedná se o její desítky let budovanou expertízu propojenou s core byznysem firmy.

Na základě těchto východisek byl společně s dalšími partnery z neziskového sektoru vytvořen program Zdravá abeceda  (www.zdrava-abeceda.cz)   

Výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Program se od svého počátku během několika let rozšířil po celé České republice, a to zejména na úrovni mateřských škol – programem prošlo více než  10 % učitelek. Vznikla metodika využitelná ve všech typech mateřských škol. Metodologie vychází z poznatků moderní lékařské i pedagogické vědy, vychází z naléhavé potřeby řešit největší zdravotní problém dětské populace. Program disponuje sítí kvalitních odborníků.

Byznys potenciál je možné spatřovat nejen v obecné osvětě  a podpoře tématu přímo souvisejícího s byznysem firmy, ale dlouhodobě také v podpoře a ovlivňování potenciálních zákaznických preferencí směrem ke konzumaci výrobků splňujících parametry zdravé výživy a podporujících zdravý životní styl – tedy, kromě jiných, i výrobky donora programu.   

mohlo by vás také zajímat

ČEPRO - hodnocení projektů CSR

Případová studieCSR/konzultace

Věda má budoucnost - atraktivnější studium

Případová studieCSR/konzultace | Shared Value

mikrogranty - Pomáháme s Providentem

Případová studieCSR/konzultace | Komunikace obsahu