Případové studie > mikrogranty - Pomáháme s Providentem

Foto článku

mikrogranty - Pomáháme s Providentem

CSR/konzultace | Komunikace obsahu

Portál rozdával mikrogranty na stovky komunitních projektů a vytvořil tak komunitu podporovatelů a ambasadorů, kterou by si přál mít každý… :-)

1 000

více než 1000 komunitních akcí a projektů

11

na podpoře místních akcí bylo rozdáno 11 mil. Kč

90 000

návštěv www stránky v každém projektovém cyklu

Příležitost - výchozí stav

Klient realizoval řadu tradičních CSR aktivit, po jejichž auditu bylo jedno z našich doporučení přiblížit dárcovské aktivity konceptu byznysu klienta a nabízet “mikrogranty” v regionech, které by podporovaly “mikroakce” - běžné občanské aktivity v komunitě a zároveň posilovaly reputaci a vnímání značky.

Strategie – Zvolené řešení

Pro naplnění zadání vzešlého z auditu CSR aktivit byl navržen program “Pomáháme s Providentem“ (v prvních 3 letech provozovaný pod názvem “Co nás baví”). Ten fungoval jako portál pro všechny pořadatele akcí, které přinášely pozitivní efekt své komunitě. Jeho cílem bylo sdílet zkušenosti a nabízet inspiraci pro jednotlivce i skupiny, které se podílejí na aktivním společenském životě ve své obci či regionu, a nabízet finanční podporu jak neziskovým organizacím, tak jednotlivcům s aktivitami, které je možné zahrnout do kategorií podpora rodin, sociálně právní ochrana dětí, vzdělávání, zdraví, prorodinné komunitní akce nebo volnočasové aktivity rodin.

O vítězi vždy rozhodovali samotní návštěvníci webu, kteří svým favoritům dávali hlasy. Každý měsíc získávalo několik vítězných projektů finanční podporu od 5 000 do 15 000 korun. Speciální odměnu ve výši 10 000 korun získával každý měsíc projekt či akce, která obdržela největší počet hlasů od zaměstnanců klienta.

Výsledky – hodnota pro byznys i pro společnost

Program spojil značku s pozitivním vnímáním a vytvořil tisíce ambasadorů značky, kteří sami ve svých komunitách a kruzích přátel vytvářeli kampaň svému projektu. V komunitách proběhlo více než 1000 akcí podpořených programem. Téměř 100 000 lidí ročně jmenovitě podpořilo svým hlasem jeden z vítězných projektů. Vítězné programy byly podpořeny publicitou v regionálních a místních tištěných médiích. Na FB stránce bylo 27 000 fanoušků a dosah příspěvků při vyhlašování jednotlivých kol programu byl vyšší než 100 000 shlédnutí.

mohlo by vás také zajímat

ČEPRO - hodnocení projektů CSR

Případová studieCSR/konzultace

Věda má budoucnost - atraktivnější studium

Případová studieCSR/konzultace | Shared Value

Zdravá abeceda - výživa dětí

Případová studieCSR/konzultace | Shared Value